SECTA YA UCHUKUZI YAKOMBA BAJETI YA MAWASILIANO 


​Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa ameomba Sh4. 5 trilioni kwa ajili ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka 2017/18 huku mgawo mkubwa wa Sh2.57 trilioni ukielekezwa kwenye sekta ya uchukuzi.

Baada ya kuwasilishwa, wabunge waliopata fursa ya kuchangia walieleza kilio cha ubovu wa miundombinu huku wakitaka Ofisi ya Rais (Tamisemi) inyang’anywe barabara na kupewa Tanroads.

Katika bajeti hiyo, sekta ya ujenzi inayohusika na barabara imeombewa Sh1.93 trilioni, wakati mawasiliano imeombewa Sh18.1 bilioni.

Pia wizara hiyo imeomba kuidhinishiwa fedha kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwamo miradi mikubwa ya ujenzi wa barabara, reli na viwanja vya ndege inayoendelea nchini.

Bajeti hiyo ni pungufu kwa Sh400 bilioni ikilinganishwa na iliyopitishwa mwaka jana ya Sh4.9 trilioni.

Katika mgawo huo wa uchukuzi, Profesa Mbarawa alisema, miradi iliyopangwa kutekelezawa ni kuendelea na ujenzi wa reli kwa kiwango cha kisasa (standard gauge) kwa sehemu ya Dar es Salaam hadi Dodoma ambayo imetengewa Sh900bilioni.

Katika mradi huo, mbali na reli ya Dar-Morogoro ambayo imeanza kujengwa, kazi inayoendelea kufanywa na Kampuni Hodhi ya Rasilimali za Reli (Rahco) ni kuandaa makabrasha ya zabuni kwa ajili ya kuwapata wazabuni.

Ujenzi huo wa reli utaanzia Morogoro hadi Makutopora (Dodoma sawa na kilomita 336), Makutopora hadi Tabora (km 294) na Tabora-Isaka (km 249).

Waziri Mbarawa alisema zabuni zilizotangazwa Novemba, zilifunguliwa Aprili 19, 2017.

Vilevile, Profesa Mbarawa alisema wizara yake inakusudia kujenga au kumalizia ujenzi wa viwanja mbalimbali vya ndege ukiwamo uwanja mpya wa ndege wa Msalato mkoani Dodoma ambao umetengewa Sh5.5 bilioni.

Mbali na uwanja huo, Waziri Mbarawa alisema katika mwaka wa fedha 2017/18, wizara yake itasimamia miradi mbalimbali ya ujenzi wa viwanja vya ndege ukiwamo wa Kigoma, Tabora, Songwe, Mwanza, Arusha, Mtwara, Sumbawanga, Shinyanga na KIA.

Waziri alisema pia kuna mradi wa uendelezaji wa viwanja vya mikoa Geita, Iringa na Ruvuma pamoja na maandalizi ya viwanja vya Ziwa Manyara, Moshi, Tanga, Kilwa Masoko, Lindi, Njombe, Singida na Simiyu.

Meli mpya

Alisema pia zimetengwa Sh3.04 bilioni kwa ajili ya kuanza ujenzi wa meli mpya ya abiria na mizigo katika Ziwa Tanganyika.

Meli nyingine mpya inayojengwa katika Ziwa Victoria imetengewa Sh6.3 bilioni huku ukarabati wa meli ya MV Victoria ukitengewa Sh6 bilioni.

Meli nyingine zilizotengewa fedha kwa ajili ya ukarabati ni Mv Butiama ya Ziwa Victoria (Sh2.5 bilioni), Mv Liemba ya Ziwa Tanganyika (Sh3.77 bilioni), Mv Umoja (Sh1.57 bilioni) na Mv Serengeti zote za Ziwa Victoria.

Kupungua mizigo Bandarini

Pamoja na kutenga fedha za miradi mbalimbali, Waziri huyo amelieleza Bunge jinsi mizigo ilivyopungua kwa asilimia moja bandarini huku akitaja sababu saba za upungufu huo.

Akiwasilisha bajeti hiyo jana, Waziri Mabarawa alisema katika kipindi cha Julai 2016 hadi Februari, Mamlaka ya Bandari Tanzania (TPA) ilihudumia tani 8.572 milioni ikilinganishwa na tani 8.640milioni zilizohudumiwa katika kipindi hicho mwaka 2015/16.

Hata hivyo, alisema kitengo cha makontena cha Bandari ya Dar es Salaam kilihudumia makontena 106,448 ikilinganishwa na makontena 101,540 yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho mwaka 2015/16, sawa na ongezeko la asilimia 4.8.

Kwa upande wa kitengo cha makontena (Ticts), alisema makontena yaliyohudumiwa ni 301,555 ikilinganishwa na 317,507 ya mwaka jana sawa na upungufu wa makontena 15,952.

Akizungumzia sababu za upungufu huo, Profesa Mbarawa alisema ni pamoja na kuzorota kwa huduma za Reli ya Tazara kati ya Dar es Salaam na ukanda wa shaba nchini Zambia na utendaji usioridhisha wa Reli ya Kati.

Sababu nyingine ni mdororo wa biashara na shughuli za usafirishaji wa majini, hasa katika ukanda wa Asia unaohudumia meli zinazokuja ukanda wa Mashariki na Kusini mwa Afrika.

Profesa Mbarawa pia alitaja ushindani kutoka bandari nyingine unaotokana na kuimarika kwa miundombinu ya reli na bandari za Beira na Nacala nchini Ms

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s